שלום לכל המצטרפים החדשים לקונסטלה

Tue, Sep 18 9:19am

שלום לכל המצטרפים החדשים לקונסטלה,   תודה שהצטרפתם לפיילוט שלנו להטמעת התוכנה בבית הספר. כמשתתפים הראשונים, החשיבות שלכם בהטעמת התוכנה היא קריטית. ארצה לשתף אתכם בנקודות, שאשמח לקבל את העזרה והמשוב של ... [More]