Minimum day - 12pm dismissal
Mon, Nov 15 - Fri, Nov 19
Tierrasanta Elementary